Personalrekrutierung in Kroatien

"AIS-Team Croatia"

Personalrekrutierung für die Arbeit als selbstständiger Personenbetreuer in der AIS 24 Stunden Betreuung in Österreich

AIS Hrvatska

Cura Senes d.o.o, 35400 Nova Gradiska
OIB 75779280159
00385 / 91 330 1010
aiskroatien@ais-agentur.com